Oud papier actie

De gezamenlijke muziekverenigingen hebben de handen in elkaar geslagen om maandelijks het oude papier in de kern van Ommen op te halen. Hiermee halen zij hun broodnodige financiële bijdrage op om de verenigingen op een goede en gezonde manier te kunnen laten draaien. De muziekverenigingen halen het papier al jaren lang op en doen dit op een verantwoorde manier ism de Gemeente Ommen.

Het papier dat mag worden aangeboden zijn de normale kranten, folders ed. Karton ed is ook gewoon toegestaan. In geval van dozen deze bij voorkeur klein maken en in elkaar drukken. Papier ook graag gebundeld langs de straat zetten zodat het gemakkelijk is op te pakken en niet kan wegwaaien.

De gezamenlijke muziekverenigingen zijn u erg erkentelijk voor deze medewerking en het mogelijk maken van onze hobby door het gunnen van uw oude papier aan ons.

Bij vragen:
Martin Makkinga 06-25038486
of kijk op de Facebookpagina “Oudpapier Ommen”

Ophaaldata 2022:

Zaterdag 29 januari va 8.30 uur
Zaterdag 30 juli va 8.30 uur
Zaterdag 26 februari va 8.30 uur
Zaterdag 27 augustus va 8.30 uur
Zaterdag 26 maart va 8.30 uur
Zaterdag 24 september va 8.30 uur
Zaterdag 30 april va 8.30 uur
Zaterdag 29 oktober va 8.30 uur
Zaterdag 28 mei va 8.30 uur
Zaterdag 26 november va 8.30 uur
Zaterdag 25 juni va 8.30 uur
Woensdag 21 december va 8.30 uur