Oud papier actie

De gezamenlijke muziekverenigingen hebben de handen in elkaar geslagen om maandelijks het oude papier in de kern van Ommen op te halen. Hiermee halen zij hun broodnodige financiële bijdrage op om de verenigingen op een goede en gezonde manier te kunnen laten draaien. De muziekverenigingen halen het papier al jaren lang op en doen dit op een verantwoorde manier ism de Gemeente Ommen.

In principe is het de laatste zaterdag van de maand met voor 2019 2 uitzonderingen. In april lopen we tegen Koningsdag aan en is de ophaal ronde verschoven naar de woensdagochtend. In december is het 21 december geworden ivm periode tussen Kerst en Oud-Nieuw. De vrachtwagen vertrekken om 8.30 uur en zullen dan ook de eerste straten binnenrijden.

Het papier dat mag worden aangeboden zijn de normale kranten, folders ed. Karton ed is ook gewoon toegestaan. In geval van dozen deze bij voorkeur klein maken en in elkaar drukken. Papier ook graag gebundeld langs de straat zetten zodat het gemakkelijk is op te pakken en niet kan wegwaaien.

De gezamenlijke muziekverenigingen zijn u erg erkentelijk voor deze medewerking en het mogelijk maken van onze hobby door het gunnen van uw oude papier aan ons.

Bij vragen:
Martin Makkinga 06-25038486
of kijk op de Facebookpagina “Oudpapier Ommen”

Zaterdag 26 januari va 8.30 uur
Zaterdag 27 juli va 8.30
Zaterdag 23 februari va 8.30 uur
Zaterdag 31 augustus va 8.30 uur
Zaterdag 30 maart va 8.30 uur
Zaterdag 28 september va 8.30 uur
Woensdag 24 april va 8.30 uur
Zaterdag 26 oktober va 8.30 uur
Zaterdag 25 mei va 8.30 uur
Zaterdag 30 november va 8.30 uur
Zaterdag 29 juni va 8.30 uur
Zaterdag 21 december va 13.00 uur