De vereniging

Crescendo in vogelvlucht

Vanaf haar oprichting op 1 februari 1908 heeft Crescendo zich steeds mogen verheugen op een warme belangstelling van de Ommer bevolking, Crescendo behoort in de gemeente Ommen tot de oudste verenigingen. Het begon allemaal in de nadagen van 1907 waarbij onder een aantal ingezetenen de behoefte bestond om aan muziek te gaan doen in verenigingsverband.
 De toenmalige Vereeniging voor Vreemdelingen Verkeer nam op voorstel van de Heer J. Lokin het initiatief tot oprichting, waarna Crescendo aanvankelijk met een zestiental leden het daglicht zag.

Gesubsidieerd met een bedrag van 25,00 gulden en een aantal renteloze aandelen werd het instrumentarium aangeschaft waarna de eerste repetities o.l.v. De Heer S. Verlare plaatsvonden in de openbare school.

De eerste jaren werden er jaarlijks 2 concerten gegeven gevolgd door toneelstukken welke door de leden werden opgevoerd.

Voordat het orkest in 1919 werd omgezet van Fanfare naar Harmonie kwam in 1917 de muzikale leiding in handen van de Heer B. Fabrie.
Vanwege nieuwe instrumenten (houtregister) lukte het niet om een goede harmonie van de grond te krijgen zodat na enige tijd weer werd overgeschakeld naar Fanfare.

Vanaf 1921, het jaar waar Crescendo haar eerste Vaandel kreeg aangeboden door beschermheer Ph. D. Baron van Pallandt ging het echter weer Crescendo met de vereniging. Het nieuwe vaandel ging mee naar alle uitvoeringen, concerten en serenades.

In de twintig- en dertiger jaren oogstte men veel succes op concoursen, waarbij de vereniging landelijke bekendheid kreeg. Het vijftien- en twintigjarig jubileum werd groots gevierd voor die tijd.

Het overlijden van de heer Fabrie in 1936 was voor Crescendo een groot verlies. Onder zijn bezielende leiding groeide de vereniging in bijna twee decennia van klein muziekgezelschap naar een alom gerespecteerd harmonieorkest.

Als opvolger werd in 1936 de heer C. Oling uit Zwolle aangesteld welke de komende 20 jaar Crescendo zou leiden en tot de afdeling uitmuntendheid wist te brengen. Voor haar 50 jarig jubileum in 1958 werd een beroep op de Ommer bevolking gedaan teneinde het instrumentarium te kunnen vernieuwen.

De toenmalige voorzitter wijlen de heer W. van Kesteren was trots een bedrag van 2270,00 gulden in ontvangst te kunnen nemen van de burgerijcommissie. Overigens brachten de echtgenoten van de uitsluitend uit mannen bestaande vereniging een bedrag van 800,00 gulden bij elkaar. Na het vertrek van de heer Oling als dirigent werd de heer Been benoemd welke in 1961 werd opgevolgd door wijlen de heer J.W. Heijink.

Heijink, een man met een buitengewoon gevoel voor didactiek introduceerde een nieuw fenomeen binnen Crescendo, nl. een jeugdorkest.

Velen leerde hun eerste tonen onder de bezielende leiding van Jean Guillaume, zoals Heijink zich graag liet noemen. De heer Heijnk gaf ruim 25 jaar leiding aan de vereniging en werd opgevolgd door Jody van Overbeek uit Emmen welke zich wekelijks vol overgave in de repetities stortte en iedereen wist over te halen zich de longen uit het lijf te blazen. Na het vertrek van Jody in 1999 werd het een af en aan komen van dirigenten. Twee vertrokken weer na slechts anderhalf jaar de artistieke leiding te hebben gehad. Toen we eind 2003 weer voor een proefdirectie stonden, zochten we een dirigent voor langere tijd. Een die zowel als artistieke leider dan wel sociaal bij ons paste. We meende die te hebben gevonden in Maron Teerts. Deze bleek alleen een te groot artistiek leider, want hij kreeg een baan aangeboden in Amsterdam. Hier is hij het jeugd symfonieorkest gaan leiden. Zijn invalster, in het geval dat hij ziek zou zijn op een repetieavond, bleek tijd en zin te hebben om Crescendo te gaan leiden. Namelijk Carin van Vleeren. Maar ook Carin besloot dat het voor haar beter was om een andere richting in haar carrière te nemen. Na een sollicitatieprocedure werd de muzikale leiding gegeven aan Henk Kuik. Deze politieagent uit Emmen zorgde ervoor dat er weer met plezier en op niveau muziek gemaakt werd. Na een mooie eerste prijs op het concours in Neede in 2009 besloot Henk Kuik dat hij lang genoeg voor Crescendo had gestaan en nam ontslag als dirigent. Maarten van de Kolk nam het stokje over tot 2016. Maarten kreeg een aanbod die zo goed voor zijn carrière was dat hij die niet kon weigeren. Jan Schoonhoven heeft hem opgevolgd en heeft tot april 2018 voor het orkest gestaan. Op dit moment staat Paul van Dalen voor het orkest als dirigent.

Gedurende haar voorbestaan heeft Crescendo niet louter uit een fanfare-/ harmonieorkest bestaan. Activiteiten op muzikaal gebied waren en zijn er met het inmiddels niet meer bestaande drum/ majorettekorps er werd toen in de vereniging besloten om een instrument binnen de drumband bij te voegen, uiteindelijk werd dit de lyra. Omdat het niet echt meer een drumband was, is er toen besloten om de naam te veranderen in; lyra-korps.

Onderleiding van de instructeur Joop Robben heeft toen het lyra-korps verschillende concoursen bezocht en zijn zelfs 2x Nederlands kampioen  (’95 en ’96) op de topconcoursen in Barneveld geworden.

In de lente van 1998 kwam er en grote omzwaai in het lyra-korps. Gerwin Schalen uit Hoogeveen werd aangetrokken als instructeur, om een frisse wind door het slagwerk te halen. Een van de eerste dingen die er toen veranderden, waren het inruilen van de oude lyra’s in een instrument van meer deze tijd. Er werden toen 2 marching bells, 1 xylofoon en een marimba aangeschaft. Door deze wisseling van instrumenten, werd de naam van lyra-korps ook veranderd in malletband.

 In November 2002 is de malletband op concours geweest in Uithuizen (Gr.). Hier werd toen een 1ste prijs behaald en promotie naar de 1ste  divisie. Door het vertrek van Gerwin Schalen en enkele leden is de malletband gedurende een lange periode niet op concours geweest. In oktober 2009 is de malletband weer op concours geweest naar Dommelen. Hier werd onder leiding van Martin Makkinga in de derde divisie een eerste prijs behaald.

Door de muzikale groei van de malletband werd er een nieuwe instructeur, Ben Kroek genaamd, aangesteld. Ben heeft ervoor gezorgd dat zowel het slagwerk en de melodie nog verder konden groeien. In 2012 besloot Ben dat het instructeur zijn bij Crescendo niet meer te combineren was met zijn werk.

Als vervanger van Ben is Wilco Dijk aangesteld. Wilco is woonachtig in Ommen en als oud lid van De Bazuin bekent met het Ommer verenigingsleven.

Zo is Muziekvereniging Crescendo, inmiddels meer dan 110 jaar, swinglevend.